Scanning ved hjælp af Ultralyd

Den mobile ultralydsklinik:
Servicen henvender sig til den praktiserende dyrlæge.

Dyrlægen/klinikken bestiller undersøgelserne direkte i vores online kalender her på hjemmesiden, som man får adgang til ved hjælp af en personlig adgangskode. Bekræftelse modtages pr. email kort tid efter. Alternativt kan man bestille tid via telefon 20 30 50 70. Da firmaets hjemmeadresse er i Gentofte, vil der kunne opstå geografiske begrænsninger i serviceringen, men alle er meget velkomne til at rette kontakt, for at forespørge om undersøgelser, og alle indenfor Frederiksborg og København/Storkøbenhavn serviceres ligeligt uden hensyntagen til kørselsafstand. Der er nu åbnet for Ultralydsundersøgelser vest for Storebælt i forbindelse med, at den mobile enhed er kommet ud på landevejen (se under Vest-Danmark og kontakt os for yderligere spørgsmål).

Typer af undersøgelser: Normalt opdeles undersøgelserne i hjerte- og abdominale undersøgelser.

Hjerteundersøgelserne:
Har til formål at afdække følgende forhold:

 • årsag til de symptomer som dyret måtte have
 • er lidelsen behandlingskrævende
 • hvad er prognosen? Både for et evt. hjertesvigt og for arvelige lidelser (HCM, stenoser m.m).
 • skal man søge efter en anden årsag til symptombilledet, ex øvre/nedre resp. problem

Abdominale undersøgelser:
Her er der tale om en bred vifte af undersøgelser, hvor en del af undersøgelserne kombineres med cytologier, bioposier.
Eksempler undersøgelser:

 • Drægtighed
 • Problemer med løbninger/drægtighed (ovarier+uterus)
 • Fremmedlegeme i GE-system
 • GE-system
 • Lever, pancreas
 • Urinveje, prostata
 • Binyre
 • Lymfeknuder - m.m.

Undersøgelsen: Foregår i en lastbil, der er indrettet til en ultralydsklinik. Dette bevirker, at jeg forhåbentlig belaster den rekvirerende klinik minimalt. Efter undersøgelsen udfærdiges en journal og undersøgelsen gemmes elektronisk. Resultatet af undersøgelsen vil derefter blive gennemgået, såfremt den rekvirerende dyrlæge har tid og mulighed for dette.

Ejeren af det undersøgte dyr har mulighed for at deltage i undersøgelsen, men man kan også vælge at aflevere dyret på klinikken om morgenen og hente det senere - det er op til den enkelte klinik, hvad de foretrækker.

Fakturering: Sker til den rekvirerende dyrlæge, normalt een gang om måneden.

Hvis man (som klinik) er interesseret i at få et indtryk af, hvordan det opleves at benytte sig af denne service, kan man kontakte Centrum Dyrehospital, Rødovre på telefon 3672 0102, Dyrlæge Finn Jørgensen.