Undervisning

Siden firmaet blev startet, har undervisning været en kær del af ydelserne. Der har været gennemført en del foredrag og mere specifikke undervisningsforløb. Undervisningen har hovedsageligt været rettet imod den alment praktiserende dyrlæge, men der har også været uddannelse af medicinalkonsulenter indenfor bl.a. kardiologi

Der ydes undervisning indenfor ultralydsdiagnostik. Både alm. ultralyd og kardiologi samt generel hjertediagnostik.

Har man specielle ønsker, vil der være mulighed for at få sammensat et program indenfor de ovennævnte emner, som tilgodeser de enkeltes behov. Undervisningen kan foregå i den enkelte praksis eller i et større forum.

I maj 2005 starter en uddannelsesserie, DDD-kursus, som bliver gennemført i samarbejde med KVL (Jørgen Koch og Jacob Willesen). Serien består af fire dele og disse forsøges gjort yderst praksis relevant. Der kan læses yderligere om denne undervisning på www.ddd.dk

Hvis man ønsker undervisning indenfor ovennævnte områder, retter man blot henvendelse på telefon: 2030 5070